فایل های دسته بندی عمران - صفحه 2

پاورپوینت پانل پیش ساخته

پاورپوینت پانل پیش ساخته | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 23 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 8,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت زمین شناسی لرزه ای

پاورپوینت زمین شناسی لرزه ای | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 37 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با انواع پلان های ساختمانی

پاورپوینت آشنایی با انواع پلان های ساختمانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 63 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سقف تیرچه بلوک

پاورپوینت سقف تیرچه بلوک | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 37 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با مصالح خاک در ساختمان

پاورپوینت آشنایی با مصالح خاک در ساختمان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 23 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت قالب بندی فلزی ساختمان

پاورپوینت قالب بندی فلزی ساختمان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 66 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 10,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کنترل بهداشتی استخرهای شنا

پاورپوینت کنترل بهداشتی استخرهای شنا | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 80 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 18,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با بلکا و ویژگیهای آن

پاورپوینت آشنایی با بلکا و ویژگیهای آن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 46 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 13,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه اجرایی کار پیمانکاران

پاورپوینت برنامه اجرایی کار پیمانکاران | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 20 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 8,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی مواد مورد استفاده در سازه های غشایی

پاورپوینت بررسی مواد مورد استفاده در سازه های غشایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 31 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی کلی رفتار دینامیکی سازه ها

پاورپوینت بررسی کلی رفتار دینامیکی سازه ها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 50 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برج های فلزی

پاورپوینت برج های فلزی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 11,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی