فایل های دسته بندی مبانی نظری - صفحه 1

گستره نظری و مبانی نظری تعاریف و مفاهیم سبک های اسناد (فصل دوم)

مفهوم اسناد یکی از موضوعات محوری و مهم روانشناسی اجتماعی در حوزه انگیزش است که افرادی چون هایدر (1985؛ به نقل از بل دولان و وسلر ،1994). نیز در شکل گیری آن نقش بسزایی داشته اند...

قیمت : 19,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گستره نظری و پیشینه تحقیق ابعاد و انواع سبک های شناختی

سبک شناختی یکی از مباحثی است که به تفاوت های فردی در جریان یادگیری اشاره دارد و با ورود آن به ادبیات روانشناسی تعاریف گوناگونی برای آن ارائه شده است...

قیمت : 18,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ابعاد و تعاریف نابهنجار شخصیت (فصل دوم)

با وجودی که اغلب روان شناسان قبول دارند که می توان مردم را بر حسب ویژگی های شخصیتی شان توصیف کرد اما نظریه پردازان همچنان به بحث در مورد تعداد ویژگی های اصلی سازنده شخصیت انسان ادامه می دهند....

قیمت : 19,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف اضطراب اجتماعی (فصل دوم روانشناسی)

اضطراب اجتماعی، ترسی مشخص و پایدار از یک یا چند موقیعت اجتماعی یا عملکردی است که در آنها فرد با افراد نا آشنا روبرو می شود یا احتمال دارد که بوسیله افراد دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد و فرد می ترسد که...

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهش بینش هیجانی و بینش شناختی (فصل دوم)

بینش مفهومی چالش برانگیز است و ارائه تعریفی از آن که مورد توافق همه متخصصان و صاحبنظران قرار گیرد، مشکل است. مفهوم بینش که به طور گسترده به وسیله متخصصان بالینی در زمینه بیماری های روانی به...

قیمت : 19,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم ترس از ارزیابی منفی (فصل دوم روانشناسی)

هنري موري (1983؛ به نقل از موری،فان و ساکس ،2010) اولین محققي است كه نقش اصلي در تبیین ترس از شكست در دستیابي به اهداف را برعهده داشته است. موري يک رتبه بندي بیست گانه در مورد نیازهاي انسان ارائه مي دهد...

قیمت : 19,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم افسردگی و اضطراب

اختلالات افسردگی جزو اختلال های خلقی محسوب می شود. افسردگی به هر شکل داده شود، شيوه دید فرد از خود، از دیگران و از دنیا را تعریف می کند. افسردگی قدرت قضاوت را تضعیف می کند و باعت رفتارهای نامعقول می شود....

قیمت : 19,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گسترده نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و دیدگاه های کمال گرایی

در دهه های اخیر سازه کمال گرایی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. اولین فردی که در خصوص کمالگرایی نوشت، ژانت (۱۸۹۸، به نقل از بابا محمدی، 1395) بود. وی کمال گرایان را اشخاصی با عقاید ثابت و استوار می دانست...

قیمت : 19,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف اختلال بد شکلی بدن

اصلاح بدشکلی هراسی برای اولین بار در سال ۱۸۸۶ برای توصیف علائم اختلال بدشکلی بدن به وسیله مورسلی ، یک روان پزشک ایتالیایی استفاده شد. این اصطلاح یک لغت بوتاتی است و به معنی زشتی به ویژه زشتی چهره است...

قیمت : 19,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی