فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 1

پاورپوینت آموزشی درس3 مطالعات اجتماعی هشتم ابتدایی ساختار و تشکیلات دولت

پاورپوینت آموزشی درس3 مطالعات اجتماعی هشتم ابتدایی ساختار و تشکیلات دولت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزشی درس22 مطالعات اجتماعی هشتم ابتدایی ویژگی های انسانی قاره اروپا

پاورپوینت آموزشی درس22 مطالعات اجتماعی هشتم ابتدایی ویژگی های انسانی قاره اروپا | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 23 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزشی درس7 مطالعات اجتماعی هشتم ابتدایی ویژه دبیران عصر ارتباطات

پاورپوینت آموزشی درس7 مطالعات اجتماعی هشتم ابتدایی ویژه دبیران عصر ارتباطات | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 44 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزشی درس4 مطالعات اجتماعی هشتم ابتدایی وظایف دولت

پاورپوینت آموزشی درس4 مطالعات اجتماعی هشتم ابتدایی وظایف دولت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 9 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزشی درس1 علوم هشتم ابتدایی مخلوط و جداسازی مواد

پاورپوینت آموزشی درس1 علوم هشتم ابتدایی مخلوط و جداسازی مواد | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 25 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزشی درس موج علوم هشتم ابتدایی

پاورپوینت آموزشی درس موج علوم هشتم ابتدایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 32 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت حس و حرکت چشم وگوش علوم هشتم ابتدایی

پاورپوینت حس و حرکت چشم وگوش علوم هشتم ابتدایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 31 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس انسان و حرکت علوم هشتم ابتدایی

پاورپوینت درس انسان و حرکت علوم هشتم ابتدایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 68 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزشی درس 24و17 مطالعات اجتماعی هشتم ابتدایی آب و هوای جهان و ایران

پاورپوینت آموزشی درس 24و17 مطالعات اجتماعی هشتم ابتدایی آب و هوای جهان و ایران | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 46 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزشی درس 13و14 مطالعات اجتماعی هشتم ابتدایی از غزنویان تا هجوم چنگیزخان

پاورپوینت آموزشی درس 13و14 مطالعات اجتماعی هشتم ابتدایی از غزنویان تا هجوم چنگیزخان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزشی درس 11و12 مطالعات اجتماعی هشتم ابتدایی عصری تازه در تاریخ ایران

پاورپوینت آموزشی درس 11و12 مطالعات اجتماعی هشتم ابتدایی عصری تازه در تاریخ ایران | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 24 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزشی سنگ ها علوم هشتم ابتدایی

پاورپوینت آموزشی سنگ ها علوم هشتم ابتدایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 37 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی