فایل های دسته بندی جغرافیا - صفحه 1

پاورپوینت عامل و محیط

پاورپوینت عامل و محیط | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 23 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی عوامل موثر در خودپالایی رودخانه

پاورپوینت بررسی عوامل موثر در خودپالایی رودخانه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 22 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سوالات مطالعات نهم بخش جغرافیا

پاورپوینت سوالات مطالعات نهم بخش جغرافیا | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 24 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس سوم جغرافیا سوم انسانی مبحث ویژگی های جغرافیایی سواحل

پاورپوینت درس سوم جغرافیا سوم انسانی مبحث ویژگی های جغرافیایی سواحل | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 10 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دوم جغرافیا سوم انسانی مبحث نواحی انسانی چگونه پدید می آید

پاورپوینت درس دوم جغرافیا سوم انسانی مبحث نواحی انسانی چگونه پدید می آید | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 14 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس چهارم جغرافیا سوم انسانی مبحث انسان و ساحل

پاورپوینت درس چهارم جغرافیا سوم انسانی مبحث انسان و ساحل | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 8 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس اول جغرافیا سوم انسانی مبحث تصورشما از یک ناحیه چیست

پاورپوینت درس اول جغرافیا سوم انسانی مبحث تصورشما از یک ناحیه چیست | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 12 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جغرافیا سوم انسانی مبحث نوع زیستی در نواحی گرم و مرطوب

پاورپوینت جغرافیا سوم انسانی مبحث نوع زیستی در نواحی گرم و مرطوب | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 6 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جغرافیا سوم انسانی مبحث با کوهستان آشنا شویم

پاورپوینت جغرافیا سوم انسانی مبحث با کوهستان آشنا شویم | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 11 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جغرافیا سوم انسانی مبحث انسان و کوهستان

پاورپوینت جغرافیا سوم انسانی مبحث انسان و کوهستان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 9 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس هفتم جغرافیا سوم انسانی مبحث فرسایش در بیابان ها

پاورپوینت درس هفتم جغرافیا سوم انسانی مبحث فرسایش در بیابان ها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 8 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معرفی استان کهگیلویه و بویر احمد

پاورپوینت معرفی استان کهگیلویه و بویر احمد | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 37 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی