فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی 3

جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی 3 | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 72 | فرمت فایل: docx

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 3

جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 3 | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 60 | فرمت فایل: docx

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تایپ شده آیین دادرسی کیفری 2

جزوه تایپ شده آیین دادرسی کیفری 2 | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 60 | فرمت فایل: docx

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رجوع سازمان بیمه برای استرداد پرداخت هایش

بررسی رجوع سازمان بیمه برای استرداد پرداخت هایش | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 154 | فرمت فایل: word

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفهوم پیشگیری از جرم (فصل دوم )

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفهوم پیشگیری از جرم (فصل دوم ) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 32 | فرمت فایل: word

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی دهم

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی دهم | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 13 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت راهنمای تدریس درس دوم جغرافیای ایران پایه دهم

پاورپوینت راهنمای تدریس درس دوم جغرافیای ایران پایه دهم | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 24 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس سوم عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّالِثُ مَطَرُ السَّمَکِ

پاورپوینت درس سوم عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّالِثُ مَطَرُ السَّمَکِ | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 91 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه تم پاورپوینت برای حقوق

مجموعه تم پاورپوینت برای حقوق | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: نامشخص | فرمت فایل: ppt

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گواهی های پزشکی(گواهی فوت وجوازدفن) وجنبه های قانونی وحقوقی آن

پاورپوینت گواهی های پزشکی(گواهی فوت وجوازدفن) وجنبه های قانونی وحقوقی آن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 44 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نظام حقوقی دریای آزاد

پاورپوینت نظام حقوقی دریای آزاد | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 56 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت حریم شخصی

پاورپوینت حریم شخصی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 23 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی