فایل های دسته بندی تاریخ و ادبیات - صفحه 1

پاورپوینت فرهنگ و هنر در دوره صفویه

پاورپوینت فرهنگ و هنر در دوره صفویه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 23 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه قالب پاورپوینت آماده برای رشته های باستان شناسی و تاریخ

مجموعه قالب پاورپوینت آماده برای رشته های باستان شناسی و تاریخ | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 6 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت قاجار

پاورپوینت قاجار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 32 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مکان تاریخی ایران

پاورپوینت مکان تاریخی ایران | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 14 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت زندگینامه فردوسی

پاورپوینت زندگینامه فردوسی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 32 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با ساختار و قالب های شعری

پاورپوینت آشنایی با ساختار و قالب های شعری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 28 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت زندگینامه مولانا

پاورپوینت زندگینامه مولانا | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 20 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت زندگینامه آل احمد

پاورپوینت زندگینامه آل احمد | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 26 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 14,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت زندگینامه مهدی اخوان ثالث

پاورپوینت زندگینامه مهدی اخوان ثالث | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 13,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت زندگینامه عطار نیشابوری

پاورپوینت زندگینامه عطار نیشابوری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 20 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 13,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خیام

پاورپوینت خیام | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 19 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 13,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت زندگینامه پروین اعتصامی

پاورپوینت زندگینامه پروین اعتصامی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 20 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 14,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی