فایل های دسته بندی علوم پزشکی - صفحه 1

پاورپوینت نارسایی احتقانی قلب (CHF) کورپولمونال (قلب-ریوی)

پاورپوینت نارسایی احتقانی قلب (CHF) کورپولمونال (قلب-ریوی) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 48 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مطالعه بیماری مالیخولیا

پاورپوینت مطالعه بیماری مالیخولیا | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 24 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مراقبتهای بعد از بیهوشی

پاورپوینت مراقبتهای بعد از بیهوشی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 153 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 34,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مراقبت از صدمات سوختگی

پاورپوینت مراقبت از صدمات سوختگی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 50 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کنترل وزن

پاورپوینت کنترل وزن | قابلیت ویرایش: نامشخص | تعداد صفحات: 75 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 21,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بیماری کبد چرب

پاورپوینت بیماری کبد چرب | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کلیاتی درمورد درمانهای فیزیکی و داروئی در بیماریهای تخصصی

پاورپوینت کلیاتی درمورد درمانهای فیزیکی و داروئی در بیماریهای تخصصی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 72 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 25,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کلیات آموزش ایدز

پاورپوینت کلیات آموزش ایدز | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 29 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه طب اورژانس

پرسشنامه طب اورژانس | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 13 | فرمت فایل: ورد

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی سیستم گوارش بدن

پاورپوینت بررسی سیستم گوارش بدن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 47 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 18,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آسیب های ستون مهره ها و نخاع

پاورپوینت آسیب های ستون مهره ها و نخاع | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 66 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 18,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ایمنی ستون مهره های کمر

پاورپوینت ایمنی ستون مهره های کمر | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 50 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 18,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی