دانلود مباني نظري رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
فصل دوم مروری بر ادبيات تحقيق 1 - 2 مقدمه این فصل به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیقات انجام شده می پردازد که شامل دوبخش می باشد . بخش اول مربوط به ادبیات موضوع است که به تفصیل اطلاعاتی درباره تعریف ، انواع ، انگیزه ها ، روش ها یا ابزارها ومطالبی دیگردرارتباط با مدیریت سود وهمچنین تعریف ، دلایل اهمیت ، اهداف ، طبقه بندی ، بازیگران وسایرموارد مرتبط با حاکمیت شرکتی ارائه می شود . بخش دوم مربوط به پیشینه تحقیق می باشد . دراین بخش تعدادی ازتحقیق هایی که درداخل وخارج کشوردرارتباط با مدیریت سود وحاکمیت شرکتی انجام گرفته است ارائه خواهد شد . 2 - 1 - 2 - چرا مدیریت سود انجام می شود ؟ قبل ازتعریف مدیریت سود ، به نقش ارقام تعهدی درحسابداری پرداخته می شود . زیرا تشخیص و تفکیک مدیریت سود ( نظیرهموارسازی سود ) نسبت به بکارگیری صحیح ارقام تعهدی حسابداری به راحتی امکان پذیر نیست . 3 - 1 - 2 - هدف از حسابداری بر مبنای تعهدی چیست ؟ عبارات زیراهداف گزارشگری مالی وارتباط آن با حسابداری برمبنای تعهدی را نشان می دهد ، این موضوعات ازبیانیه مفاهیم حسابداری مالی هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا گرفته شده است : حسابداری برمبنای تعهدی تأثیرمالی معاملات وسایررویدادهای واحد تجاری را ، که دارای آثارنقدی درطول یک دوره است ، ثبت و ضبط می کند ( هیئت استانداردهای حسابداری مالی بیانیه مفاهیم شماره 9 ، بند 139 ). به این موضوع درمفاهیم نظری استانداردهای حسابداری ایران نیزاشاره شده است . درحسابداری برمبنای تعهدی ازارقام تعهدی و روش های تخصیص با هدف تطابق درآمدها ، هزینه ها ، سودها و زیان های نقدی دریک دوره استفاده می شود و به انعکاس دریافت ها و پرداخت های نقدی بسنده نمی شود . درنتیجه شناسایی درآمدها ، هزینه ها ، سودها و زیان ها و افزایش وکاهش های مربوط دردارایی ها و بدهی ها - شامل تطابق درآمدها وهزینه ها ، تخصیص و استهلاک - اساس حسابداری تعهدی برای سنجش عملکرد شرکت است ( هیئت استانداردهای حسابداری مالی ، 1985 ، بیانیه مفاهیم حسابداری شماره 6 ، بند145 ). بنابراین هدف اولیه حسابداری تعهدی کمک به سرمایه گذاران درارزیابی عملکرد اقتصادی یک شرکت درطول یک دوره ازطریق استفاده ازاصول حسابداری نظیرتطابق و شناسایی سود می باشد . شواهدی وجود دارد که بر آن اساس ، درنتیجه بکارگیری ارقام تعهدی ، سود حسابداری هموارترازجریان های نقدی مربوط به آن است ( ارقام تعهدی ارتباط منفی با جریان های نقدی مربوطه دارند ) و سود اطلاعات بهتری نسبت به جریان های نقدی برای سنجش عملکرد اقتصادی شرکت فراهم می آورد ( امین ناظمی ، 1386 ، 89 ). برای فراهم کردن صورت های مالی شفاف و معتبر که درتصمیم گیری قابل استفاده باشد اطلاعات مالی که مبنای استفاده ازاین صورت های مالی است باید ویژگی هایی داشته باشد که مؤسسه با رعایت آنها این اطمینان را ایجاد کند که صورت های مالی به صورت صحیح و منصفانه تهیه شده است

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 42 مشاهده

کد فایل:37097

انتشار در:۱۳۹۹/۱/۲۰

حجم فایل ها:117.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 60

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 30,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط