دانلود مباني نظري حاکمیت شرکتی در ایران

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق 2 - 1 - مقدمه مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام ، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت . بدین ترتیب ، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند و بازارهای بورس اوراق بهادار شکل گرفت . یکی از ابزارهای تخصیص بهینه منابع ، بازارهای اوراق بهادار میباشد . لذا هر مشکلی که در بازار مذکور بوجود آید ، تنها مسأله اقتصادی نیست بلکه به مسألهای اجتماعی مبدل میشود که در آن منافع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد . برای حل و فصل مشکلات مذکور ، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر ، مفهوم حاکمیت شرکتی است . رسواييهاي حسابداري و سقوط شركتهايي در آمريكا نظير انرون و ولدكام ، و در استراليا مانند شركتهاي تل وان ، نگرانيهاي جدي را در مورد مديريت سود ، استفاده از سود گزارش شده و مسائل اخلاقي كساني كه اين گزارشها را تهيه و حسابرسي مي كنند ، بوجود آورد . سازمانهاي قانونگذار در آمريكا بر اساس قوانيني مثل قانون ساربينز اكسلي ، مديران شركتها را ملزم به تضمين گزارشهاي مالي ، توانمند كردن حاكميت شركتي و بهبود استقلال حسابرس نمود تا از اين طريق ، مديريت سود كاهش و كيفيت گزارشگري مالي بهبود يابد . يكي از قابل تأملترين و چالش برانگيزترين مسائل عصر حاضر ، بحث توسعهي اقتصادي است ؛ به گونهاي كه تحقق آن به يكي از اهداف اساسي سياستگذاريها و تصميمگيري هاي اقتصادي كشورها تبديل شده است . از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه ي پايدار اقتصادي ، سرمايهگذاري مؤثر است . بدين منظور ، يك واحد اقتصادي براي سرمايهگذاري در طرحهاي مختلف ، بايد حد يا ميزان سرمايهگذاري را با توجه به محدوديت منابع ، مورد توجه قرار دهد . اين امر از طريق روش هاي ارزيابي طرح ها ، از جمله ارزش فعلي خالص انجام ميشود . طبق اين روش ، در يك يا چند طرح وقتي سرمايهگذاري انجام مي گيرد كه ، ارزش فعلي خالص آن طرح ، مثبت باشد . یکی از مهم ترین تصمیمات مالی ، نحوه تأمین مالی بنگاههای اقتصادی است که نقش بسزایی در استمرار و رشد سودآوری آنها دارد . توانایی بنگاه ها در دستیابی به منابع مالی داخل و خارج از بنگاه به منظور سرمایهگذاری و اجرای طرحهای توسعهای آن از عوامل اصلی رشد سودآوری محسوب می شود . شرکتها اغلب هنگامی که به منابع مالی جدید نیاز دارند ، یا از طریق بهرهگیری از منابع داخلی بنگاه اعم از سود انباشته و ذخایر ، نیاز خود را مرتفع میسازند ، یا از طریق دریافت وام و اعتبارات از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و یا انتشار سهام و سایر انواع اوراق بهادار بدهی و سرمایه ای . در فصل اول به بیان کلیات تحقیق پرداخته شد . در این فصل به بیان ادبیات منحصر به تحقیق پرداخته میشود . در ابتدا مبانی نظری تحقیق که شامل حاکمیت شرکتی و انواع آن ، ساختار مالکیت ، سرمایهگذاری و

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 43 مشاهده

کد فایل:37096

انتشار در:۱۳۹۹/۱/۲۰

حجم فایل ها:266.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 60

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 30,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط