دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مدیریت،بررسی مديريت گذرنامه و نظارت بر اماكن عمومي

دسته بندي : گزارش کاراموزی » مدیریت
گزارش کاراموزي مديريت گذرنامه و نظارت بر اماكن عمومي شامل(41 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان رشته هاي مرتبط کاربرد دارد و اميدواريم کمکي براي تحقق به رسيدن اهداف شما کرده باشيم. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين گزارش کاراموزي را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده کنيد و در صورت تمايل آن را دانلود نماييد.


قسمتي از متن گزارش کاراموزي:

فهرست
آشنايي كلي با مكان كار آموزي
مقدمه
اداره كل گذرنامه ناجا
طرح وآموزش
تاريخچه
1.سير تاريخي گذرنامه
2.سير تاريخي گذرنامه در ايران :
مدارك لازم جهت اخذ گذرنامه عادي (جديد ):
وآيين نامه هاي اماكن
عمومي ناجا
مجموعه بخش نامه ها
كميته انقلاب اسلامي
و...


آشنايي كلي با مكان كار آموزي
اداره گذرنامه ،اداره نظارت بر اماكن عمومي فرماندهي انتظامي شهرستان ابهر از مراكز شهر حدوداً3كيلومتري جنوب ابهر ،جاده ترانزيت ودر شهرك شاهد حنب دانشكده سماءدر يك ساختمان 4طبقه سنگ نما در زميني به مساحت حدوداًيك هكتار كه فقط 200متر آن جهت ساختمان اداري بنا شده كه هر طبقه آن دو واحد دارد كه گذرنامه واماكن عمومي مشتركاًدر طبقه سوم آن قرار دارند .ادارات گذرنامه واماكن عمومي از زير مجموعه دواير مديريت اطلاعات مي باشند كه در بحث ارائه خدمات براي شهروندان ومتقاضيان گذرنامه وپروانه كسب انجام وضيفه مي نمايند .مسئول اداره گذرنامه ستوان دوم تعمت الله معيني ومسئول اداره نظارت به اماكن عمومي ستوان دوم علي عزيز خاني  مي باشد .

مقدمه

شكر خداي را عزوجل كه نعمت خدمتگزاري به مردم وميهن اسلامي را به ما ارزاني داشته است وباعنايت به اينكه در دنياي كنوني وشرايط حاكم روابط كشورهاي به حدي گسترش يافته كه جابجا شدن اتباع آنها ومهاجرتشان امري عادي واجتناب ناپذير مي باشد وظاهر اين توسعه مي تواند در قالب مواردي مانند :مبادلات بازرگاني ،حمل ونقل،تحصيل علم ،ارتباط نزديك به منظورهاي مختلف وساير جهات عينيت يابد .لازم است در راستاي تأمين اهداف مزبور ضمن رعايت ضوابط بين المللي از اصول ومقررات خاصي پيروي كرد .وچون يكي از اصول مهم در انجام اين قبيل امور تهيه گذرنامه مي باشد بايستي با توجه به عواملي كه در توسعه تقاضاها در جهت دريافت گذرنامه دخالت دارند تدابيري در زمينه تطبيق عرضه وتقاضا به عمل آيد .

براساس تفكرات عاليه مسئولين كشور در رابطه با بهبود روشهاي اجرائي وانجام تسهيل وتسريع در امور جاري ادارات ودر اجراي اوامر صادره ورهنمودهاي جانشين محترم پليس ،اطلاعات وامنيت عمومي ناجا وبر اساس مصوبات اولين همايش مديران گذرنامه سراسري در تهران به منظور ايجاد هماهنگي ،افزايشي اطلاعات وآگاهي همكاراني كه در دواير همنام سراسر كشور انجام وظيفه مي نمايد ،اقدام به تهيه وتدوين اين مجموعه گرديده است .گرچه به لحاظ محدوديت زمان وامكانات وحجم سنگين كار ،گرد آوري كليه دستورالعمل ها وبخشنامه هاي صادره ميسر نبود ،معهذا مبناي كار از بدو ادغام نيروي انتظامي نهاد تا در راستاي ارائه خدمات شايسته به متقاضيان ومراجعين مطالب مورد نياز تدوين ودر اختيار قرار گيرد .اميد است عزيزان همكار با استفاده بهينه از كليه توان وامكانات خود وبا استمداد از مجموعه گرد آوري شده نسبت به اجراي اهداف وخط مشي نيرو اقدامات بايسته معمول وبا ارائه پيشنهادات ونقطه نظرات اصلاحي خود نسبت به تكميل مجموعه حاضر همت گمارند .

اداره كل گذرنامه ناجا

1.سير تاريخي گذرنامه

اسم پاسپورت (گذرنامه )از دو واژه PASSيعني گذشتن وPORTيعني بندر گذر اتخاذ شده است ومنحصراًاين كلمه در رابطه ،اجازه عبور كشتي هاي بوده است كه از بندري به بندر ديگر خارج مي شوند واين دو واژه در تمام زبان هاي اروپا يكسان استعمار شده است .اولين پاسپورتي كه مشخصات ظاهري ونام ونشان مسافر در آن نوشته شده در سال 867ميلادي از طرف امير سامان شهرياري در ايتاليا جنوبي براي يك نفر تارك  دنياي فرانسوي كه به كشورهاي اسلامي مسافرت مي نمودصادر شده است .در قرون وسطي علاوه بر گذرنامه شخصي وانفرادي گذرنامه جمعي نيز وجود داشته كه براي يك نفر كاروان تجاري ويا براي سرنشينان يا خدمه وكاركنان كشتي صادر مي شده است .در قرن هفتم ميلادي براي پاسپورت يا معرفي نامه اعتبار زماني محدود قائل مي شدند وگاهي اوقات معرفي نامه فقط براي يك مسير مخصوصي صادر مي گرديد.

از قرن شانزدهم به بعد بر اثر گسترش روابط سياسي دول وبه دنبال آن احتياج به آمد وشد آنها با هم ،گذرنامه ومدارك عبور ومرور از ضروريات اوليه مردم جهان به شمار آمد.در انقلاب كبير فرانسه وسال 1789 نام گذرنامه بر اساس مباني آزادي فردي لغو شد،ولي پس از مدتي براي رفع بي نظمي ها صدور گذرنامه وكنترل مرزي مجدداًبرقرار گرديد.در قرن نوزدهم تابيش از جنگ جهاني اول تعداد دولي كه از افراد خارجي براي ورود به كشورشان پاسپورت مي خواستند خيلي كم بود،ولي بعد از جنگ جهاني اول تقريباًتمام كشورها پاسپورت را جزءضروريات مسافرت اشخاص بيگانه داشته واز ورود افراد بدون گذرنامه جلوگيري مي كردند.

بسمه تعالي

فرماندهي كميته انقلاب اسلامي استان .........معاونت اط- ع

سلام عليكم

احتراماًبدينوسيله در خصوص فروش لباسهاي زير زنانه ولوازم آرايش آنها طبق دستور العمل ذيل عمل نماييد.

1.به كليه اتحاديه هاي مربوطه استان ونواحي مربوطه اعلام شود كه فروش اجناس فوق فقط از طريق خواهران بايد صورت گيرد واز فروش البسه زير ولولزم آرايش زنان توسط مردان شديداًجلوگيري شود.
2.فروشنده خواهر در يك مغازه با محارم (برادر ،شوهر،پدر)ميتواند مشغول به كارباشد آقايان در اين نوع امكنه حق فروش اجناس فوق را ندارند .
3.فروش لوازم آرايش زنانه والبسه زير زنانه توسط آقايان ممنوع بوده ونيز آقايان حق ورود به اين امكنه ها را ندارند .مقتضي است كه برادران اماكن عمومي با هماهنگي برداران مبارزه با منكرات اقدامات لازم را جهت كنترل اين نوع اماكن داشته باشند .

سيد محمود متقي

رئيس پليس اطلاعات وعمليات فرماندهي كل


بسمه تعالي

فرماندهي محترم كميته انقلاب اسلامي استان ....معاونت اطلاعات وعمليات

سلام عليكم

احتراماًضمن ارسال دو برگ دستورالعمل وتعهد در خصوص مراسم جشن وعروسي در سالنهاي پذيرايي مقتضي است دستور فرمائيد تا اداره امان عمومي آن استان با هماهنگي اداره امر به معروف ونهي از منكر نسبت به حسن اجراي دستورالعمل مذكور بطور مستمر بازرسيهاي لازم را به عمل آورد .
ضمناً لازم است دستورالعمل فوق به اتحاديه ها ،مهمانخانه ها ،سرويسها،رستوران وتالارهاي پذيرايي جهت ابلاغ به واحدهاي تابع ونصب در معرض ديد عموم واجراءمفاد آن ارسال گردد.

سيد سراج الدين موسوي
فرماندهي كل كميته انقلاب اسلامي

بسمه تعالي

1.كليه قسمتهاي مربوط به آقايان وبانوان بايستي از هم منكف ومجزا گردد.
2.از ورود آقايان بهر عنوان به قسمت بانوان جلوگيري به عمل ايد وبالعكس .
3.پذيرايي از بانوان درقسمت مخصوص آنها توسط بانوان شاغل انجام پذيرد .
4.پخش هر نوع موسيقي وايجاد محيط لهو لعب ممنوع مي باشد .
5.رعايت حجاب اسلامي الزامي است.
6.نصب تابلوها منقش بتصوير عروس وداماد ممنوع مي باشد.
7.كليه برنامه هاي هنري ونمايشي در داخل سالن با كسب اجازه مخصوص از اماكن عمومي كميته انقلاب اسلام انجام پذيرد .
8.فيلم برداري وعكسبرداري  از زنان بي حجاب در دراخل سالن ممنوع مي باشد .
9.لازم است تعهدي از مسئول مراسم جشن عروسي گفته شود.
10. 48 ساعت قبل از برگزاري مراسم ،ساعت وروز تشكيل ومشخصات پيشنهاد كننده مراسم را با ارائه دو عدد كارت ورود به سالن وتعهد اخذ شده را به اماكن عمومي كميته انقلاب اسلامي اعلام نمايند .
دسته بندی: گزارش کاراموزی » مدیریت

تعداد مشاهده: 807 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 41

حجم فایل:258 کیلوبایت

 قیمت: 9,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل