دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته صنایع غذایی،مديريت كنترل كيفيت شركت ايران گوشت

دسته بندي : گزارش کاراموزی » گوناگون
گزارش کاراموزي مديريت كنترل كيفيت شركت ايران گوشت شامل(51 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان رشته هاي مرتبط کاربرد دارد و اميدواريم کمکي براي تحقق به رسيدن اهداف شما کرده باشيم. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين گزارش کاراموزي را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده کنيد و در صورت تمايل آن را دانلود نماييد.


قسمتي از متن گزارش کاراموزي:

فهرست مطالب
فصل اول                                         1
تاريخچه                                          2
مقدمه كلي                                           4
فهرست بندي مطالب نظامنامه                                5
سازمان دهي واحد توليد                               12
نمودار سازماني واحد توليدي                                15
فلوچارت خط توليد با تعيين محل هاي كنترل كيفي                    16
سازمان اداري پرسنل                                       17
فلوچارت سازماني شركت ايران گوشت                          19
تعاريف و اصطلاحات                                    19
بهترين ترتيب استقرار ، اهداف طراحي كارخانه                     23
فلوچارت خط توليد                                    24
سازماندهي امور كيفيت واحد توليدي و نمونه داري زماني بخش كيفيت      26
نمونه برگ گزارش آزمايشگاه ميكروبي                         27
نمونه برگ گزارش آزمايشگاه شيميايي                         28
بخش سازماني بخش كيفيت                                 29
تعيين نقاط كنترل بحراني                                30
بسته بندي محصول نهايي                                 31
نشانه گذاري                                         34
نمودار فرآيند توليد                                       36
نمودار رفتار روش طراحي بر اساس توليد در رابطه با حجم توليد            36
تداركات  و انبارش مواد اوليه                                 37
بازرسي و آزمايش مواد ، قطعات و محصولات                     39
آزمايش مواد اوليه و بازرسي                               42
امكانات آزمايشگاهي و كنترل تجهيزات و بازرسي آزمون و اندازه گيري     46
ليست معرف ها                                    48
كنترل و تعيين تكليف مواد                                   50
كنترل محصولات نا منطبق                                 50
اقدام اصلاحي                                         52
اقدام پيشگيرانه                                           53
آموزش كاركنان                                       54
انحراف استاندارد                                     55
كاربرد فنون آماري                                   56
فصل دوم : ارزيابي بخش هاي مرتبط با رشته علمي كارآموز          59
فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتايج پيشنهادات                  62


تاريخچه
 شرکت ايران گوشت (يگانه) توليد کننده انواع همبرگز و کباب لقمه در زميني به مساحت تقريبي 600 مترمربع زير بنايي معادل 800 مترمربع با کسب مجوزهاي لازم از ادارات و وزارت خانه هاي زيرربط د سال 62 تأسيس و مبادرت به توليد در زمينه صنايع گوشت کرده است. از آنجائي که شرکت فوق در داخل شهرستان خرمدره قرار گرفته بود. با توجه به گسترش دائره فعاليت توليد و به دليل اثرات زيست محيط و تبعات آن اقدام به خريد زمين در سال 84 نموده و پس از 2 سال پايان کار ساختماني اخذ و توسعه سالن ها. اعم از توليد، بسته بندي، مکانيزه نمودن انبارها، سردخانه ها و رعايت اصول حمل و نقل داخل شرکت و سالن ها و نيز حمل توليدات و فرآورده هاي خود توسط ماشين هايي يخچال دار نموده است با استفاده از تکنولوژي هاي روز و تبديل دستگاههاي کهنه و مستعمل به تجهيزات جديد، با تکنولوژي هاي نو و با بکارگيري از دانش روز و بهره گيري از تجارب آگاهي و اطلاعات افراد و آموزش پرسنل توليد در جهت تلاش به بهبود و کيفيت و ارتقاء آن اقدام نموده است.

استفاده از مواد اوليه مرغوب و سالم با توجه به تنوع مواد اوليه از اولويت هاي کاري شرکت مزبور است تضمين سلامت و کيفيت محصول نهايي امري بديهي است که با توجه به اين امر مهم در رأس اهداف و تصميمات مديريت و گروه توليدي ايران گوشت است.تامين مواد اوليه از کراکز معتبر و مطابق با استانداردهاي تضمين کيفيت در ارتقاي سالم سازي صنايع غذايي و توليدات آن و تامين گوشت مصرفي با نظارت دامپزشکي صورت مي گيرد.تاريخچه جهاني صنايع گوشت انواه همبرگر و کباب لقمه و ... از آلمان شهري به نام همبورگ درست شده است ولي در آمريکا بعد از جنگ هاي قومي مصر فش اتفاق افتد. در امريکا بزرگترين توليد کننده که در تمامي ايالت هاي امريکا مصرف عمومي داشت.شرکتي به نام مکتونالت (Mactonad) ولي اخيراً به اين نتيجه رسيده اند که مصرف بيش از حد گوشتي و چربي، مفرط به همراه دارد و پزشکان امريکا مصرف بيش از حد آن را منع مي کنند ولي به صورت هاي واريويه هاي مختلف بعد از جنگ جهاني دوم که به صورت غذاي آماده مصرف مي شود. در ايتاليا و کشورهاي امريکاي شرقي حتي در کشورهاي يونان به صورت کنسرو يعني کالباس بسته بندي شده در قوطي آماده به مصرف عرضه مي شود.

 2 ) مقدمه کلي : موضوع استاندارد کيفيت
 تمامي ويژگي هاي يک مقوله که در توانايي آن براي برآورده کردن آن تصريح شده و يا تنويحي موثر است.
انطباق با نيازمندي ها                 ميزان مرغوبيت
â                                â
کيفيت کم هزينه تر               کيفيت پرهزينه تر
(درجه از نظر منفي به کار مي رود)           (براي لزوم بيان مفهوم مرغوبيت)

 محصول
 ماحصل انجام فعاليت ها و فرآيندها : استاندارد کنوني مديريت کيفيت محصولات را بر حسب نوع در چهار رده دسته بندي نمي نمايند :

 الف ) سخت افزار قطعات، اجزاء (دستگاههاي مونتاژ)
 ب ) نرم افزار : برنامه هاي کامپيوتري، روش هاي اجرائي اطلاعات، داده ها، و سوابق
 ج ) مواد فزاينده شده (مواد اوليه جامدات، مايعات)
 د ) خدمات : (بانکداري، بيمه، ترابري)

کنترل کيفيت : عمليات اجرائي براي برآورده کردن نيازمنديهاي کيفيت 
تضمين : به منظور ايجاد اطمينان از حصول برآورده شدن نيازمندي هاي کيفيت براي مشتريان
مديريت کيفيت : هم کنترل و هم تضمين کيفيت، خط مشي، طرح ريزي و بهبود کيفيت.
مديريت کيفيت فراگير : استراتژي راهبرد براي تأمين منافع سازمان

 3 ) فهرست بندي مطالب نظامنامه
 1 . 3 ) نظامنامه : بيانگر کليات نظام کيفيت شامل خط مشي و تعهدات مديريت شرکت به ساختار عناصر کيفيت و نظام آن و به طور کلي نسبت به خواسته هاي استاندارد ايران است و نيز اعمال مرتبط با آنکه در فعاليت ساير مديران و کارکنان شرکت و مشخص کردن وجوه سازماني و شناخت فعاليت هاي آن است.
 2 . 3 ) صدور کنترل نظامنامه : برمبناي سلسله ي مراتب سازماني و براساس بازنگري نظام کيفيت توسط مسئول کنترل مدارک تهيه و پس از بازنگري و تصويب مدير عامل چاپ توزين ممهور به مهر شرکت و با امضاي مدير عامل مي رسد.
 3 . 3 ) توزيع نظامنامه : بر مبناي سلسله مراتب سازماني و شامل بخش هاي مختلف نظامنامه مي باشد.
 4 . 3 ) تجديدنظر نظامنامه : سالي 1 بار در جلسات متعدد صورت مي پذيرد. (با حضور اعضاي هيئت مديره)
 5 . 3 ) کيفيت و ويژگي هاي يک مقوله : از لحاظ ابعاد هندسي، مشخصات و ويژگي هاي خاص فيزيکي و شيميايي و ميکروبي تعيين مي گردد.
 6 . 3 ) کنترل کيفيت : کنترل ويژگي هاي يک مقوله که خالي از ابهام و ايهام بوده است.
 7 . 3 ) عدم انطباق : چنان چه ويژگي هاي حصول منطبق با خواسته هاي سيستم مديريت کيفيت مبتني بر صدور استاندارد (موسسه) نباشد بازبيني مجدد و به پروسه اتصال مي يابد.
 8 . 3 ) انطباق : ويژگي هاي محصول با توجه به عرضه اثبات کارايي.
 9 . 3 ) نظام کيفيت : حصول اطمينان از نيازمنديهاي کيفيت بررسي تعيين شده و بدون و عاري از هرگونه ابهام و قابل تحقيق توسط عرضه کننده باشد.
 10 . 3 ) هدف و دامنه کاربرد : توليد همبرگر و کباب لقمه خام منجمد دامنه کاربرد ماست هدف از ان عرضه الحيات کارايي محصول منطبق با خواسته هاي سيستم مديريت کيفيت مبتني بر صدور اصول استاندارد تحقيقات صنعتي ايران مي باشد.
 11 . 3 ) خواسته هاي نظام کيفيت :
 11 . 3 . 1 ) مسئوليت مديريت : خطي مشي کيفيت و اهداف آن : سازمان، نماينده مديريت بازنگري مديريت کنترل محصول تدارک شده توسط مشتري؛ شناسايي معيوب بودن آن و مرتفع نمودن عيوب.
 11 . 3 . 2 ) سيستم کيفيت : ساختار سازماني، روشهاي اجرا، فرايندها و منابع موردنياز براي به اجرا درآوردن آن.
 11 . 3 . 3 ) خط مشي کيفيت و اهداف آن : مدرکي که در آن خط مشي يک سازمان تعيين و سيستم آن تشريح مي گردد که توسط کنترل مدارک و داده هاست.
دسته بندی: گزارش کاراموزی » گوناگون

تعداد مشاهده: 633 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 51

حجم فایل:81 کیلوبایت

 قیمت: 9,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل