دانلود گزارش کاراموزي آماده صنایع غذایی در کارخانه كنسرو سازي اتکا

دسته بندي : گزارش کاراموزی » گوناگون
گزارش کاراموزي در کارخانه كنسرو سازي اتکا شامل(109 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان رشته هاي مرتبط کاربرد دارد و اميدواريم کمکي براي تحقق به رسيدن اهداف شما کرده باشيم. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين گزارش کاراموزي را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده کنيد و در صورت تمايل آن را دانلود نماييد.


قسمتي از متن گزارش کاراموزي:

فهرست مطالب
عنوان                                    صفحه
تاريخچه                                1
قوطيهاي فلزي                                2
شستشوي گوجه فرنگي                        3
پاستوريزاسيون                            6
كارتن گذاري و انبار كردن قوطيها                     8
ليست دستگاه ها و طرز كار آنها                    9
پاستوريزاتورها                              13
فوندانسيون زير دستگاه ها                        15
نا خالصيهاي آب و اثرات آن                           16
روشهاي حذف عوامل ناخواسته از آب                 17
بهداشتي و ضد عفوني كردن آب                    18
اثرات كلر                                19
انواع روشهاي كلرينه كردن آب                     20
نقش و اهميت تصفيه آب                         22
تصفيه آب در كارخانه كنسرو قائمشهر                   23
سيستم فاضلاب                              24
بخار آب در كنسرو سازي                        28
كيفيت بخار آب                                29
موارد كاربرد بخار آب در توليد رب                     31
سيستم تخليه زباله                            34
بهداشت كاركنان                            35
خانه بهداشت                                  37
قرنطينه                                  39
آزمايشگاه                                41
سيستم تهويه                                  42
فرمولاسيون كلي محصول                          45
انواع نمك                                 46
اسيد هاي آلي                                 47
شكل و ابعاد قوطي                            50
استاندارد هاي قوطي كنسرو                        51
ليست دستگاه ها و طرز كار آنها                    60
فوندانسيون زير دستگاه                       67
تعيين قليائيت                                69
PH آب                                71
بازرسي قوطيها پس از باز كردن                    76
آزمايشها و ارزيابي حلب ورق                      78
كنسرو سازي                                  81
تاريخچه كنسرو سازي                        82
مراحل تهيه كنسروماهي                         85
سكوي تخليه                                86
آماده سازي اوليه ماهي                       88
اتوكلاد                                   95
كمترل كيفيت ماهي                             98
اندازه گيري اسيد چرب آزاد                        99
آزمونهاي ميكروبيولوژي                        103
حد مجاز آلودگي هاي ميكروبي ماهي                      106
فساد در قوطي هاي كنسرو ماهي                     110
روش گرم خانه گذاري                          112
فساد شيميائي كنسرو ماهي                         113
مشكلات تكنيكي در تهيه كنسرو تون                   114
اندازه گيري                               121
آزمونهاي لاك قوطي                             128
آزمونهاي ورق قوطي                            133
راندمان توليد كنسرو ماهي                        135                                            

 

تاريخچه:

نخستين کارخانه کنسرو سازي در کشور بوده و در سال 1311 هجري شمسي تاسيس ودر سال 1321 اولين بهره برداري آن شروع گرديد.اين کارخانه از زمان تاسيس در مجموعه کارخانجات نساجي،کنسرو هاي سابق تحت نظر شرکت سهامي کارخانجات ايران اداره مي شد.از سال1346به شرکت سهامي کارخانجات اتکاواگذار گرديدو از آن زمان تا کنون تحت نظر کارخانجات اتکا اداره مي شود.

 
قوطيهاي فلزي

بخش کنترل کيفي (کنترل مواد اوليه،کنترل حين فرايند،کنترل محصول تمام شده و...)
آزمونهاي کنترل کيفيت گوجه فرنگي هاي دريافتي(بريکس،درصد افت و...)
آزمونهاي کنترل کيفيت آب مصرفي(قليانيت،سختي،و...)
آزمونهاي کنترل کيفيت مربوط به کلر
آزمونهاي کنترل کيفيت قوطيهاي فلزي(تورم قوطي،نشست قوطي،ضخامت قلع و...)
بازرسي قوطيها پس از باز کردن

مراحل ساخت رب گوجه فرنگي :

در20ساله اخير اصلاحات زيادي روي دستگاه هاي توليد رب گوجه فرنگي صورت گرفته است ولي در مجموع ترتيب عمليات توليد در تمام کارخانجات رب شبيه بوده و شامل فازهاي زير است :

1-دريافت گوجه فرنگي از مزارع:

گوجه فرنگي هاي برداشت شده از مزارع در جعبه هاي ويژه اي که بين10تا25کيلوگرم گنجايش دارد حمل و نقل مي شود به دليل اينکه هزينه حمل و نقل با جعبه هاي کوچک زياد است سعي مي شود از جعبه هاي پاکتي که گنجايش بيشتري دارند استفاده شود و جهت آلودگي و حفظ بهداشت کارخانه تميز بودن جعبه ها و جلو گيري از رشد کپک بسيار مهم است.نکته مهم ديگر فاصله زياد مزرعه تا کارخانه است که هر چه فاصله کوتاهتر باشدآلودگي کمترورنگ و طعم محصول بهتر و حمل و  نقل نيز آسانتر و کم هزينه تر است.در اين کارخانه توليدرب از اواسط تير ماه حدود3تا4ماه تا اواخر آبان طول مي کشد.کاميونهاي حمل مواد اوليه در ابتداي خط توليد به وسيله کارگران تخليه مي شود.در محل تخليه سکويي قرار دارد که کارگر روي آن ايستاده و جعبه هاي گوجه را در حوضچه تخليه مي کند.

2-شستشوي گوجه فرنگي:

قبل از اينکه گوجه فرنگي سورت شود بايد کاملا تميز گرددروش هاي شستشو از ساده ترين نوع که يک مخزن ساده است تا دوش هاي سخت فشار توسعه پيدا کرده است.در اين کارخانه براي شستشو از مخزني که تقريبا شبيه کانال مي باشدو گوجه فرنگي ها روي آن حمل مي شوند استفاده مي کنند آب حاوي کلرازيک طرف واردوازطرف ديگر خارج مي شود ودرنتيجه آب راکد نمي ماند در ابتداي تخليه فشار آب قوي وجود داردکه گوجه ها را به سمت مخزن شستشو حرکت مي دهد.

3-سورتينگ و لکه گيري:

در اکثر کارخانجات رب سازي عمليات سورتينگ روي نوار تفاله صورت مي گيردسورترهاي نوع غلتکي به دليل گردش گوجه ها در جلوي ديد سورت کننده به صورت استاندارد در آمده است در اين کارخانه کارگراني در طرفين نوار سورتينگ ايستاده اندو پوست هاي اضافي ، دم گوجه ها را جدا کرده و گوجه هاي نرسيده، سياه شده و لکه دار را جدا مي کنند .تعداد کارگران با توجه به ظرفيت خط توليد تعيين مي شود.

4-له کردن وآماده کردن پالپ گوجه فرنگي:

در اکثرکارخانجات توليد رب گوجه فرنگي له کردن به روش گرم انجام مي گيرد.به مجرد انجام اين مرحله دما به سرعت به 65تا90درجه سانتي گراد مي رسد.اصطلاحا به اين روش آسياب کردن داغ اطلاق مي شود.بهتر است گوجه ها راقبل از له کردن حرارت داد که باعث انهدام آنزيمها مي شود بهترين دمابراي گوجه هاي زرد65درجه سانتي گرادوبراي گوجه هاي کاملا قرمز80درجه سانتي گراد مي باشد.

در اين کارخانه بعد از سورتينگ گوجه فرنگي ها وارد آسياب مي شود يک سري دندانه هاي ثابت و دندانه هاي چرخان مدور داخل آن وجود دارد که باعث خرد شدن گوجه ها مي شود.(تشريح کار دستگاه خرد کن در قسمت دستگاه ها)

5-حرارت دادن اوليه:

بعد از له کردن گوجه هاحرارت دادن اوليه توسط پيش گرمکن ها صورت مي گيرد.در تمام پيش گرمکن ها از بخار به عنوان محيط حرارتي استفاده مي شود.اين حرارت باعث مي شود اولا آنزيمهاي موجود مواد مضر منهدم گردندهمچنين يک سري اجسام پکتين وجود دارد که باعث مي شود سفتي رب و غلظت مي شود تغيير ماهيت نمي دهند ودر نهايت محصول از قوام بهتري برخوردار خواهد بود.ثانيا محل فيلتراسيون به خوبي انجام مي گيرد دماي مورد نظر براي گوجه هاي کال و نرسيده حدود60درجه سانتيگراد و براي گوجه هاي رسيده 85-80 درجه سانتيگراد است.گوجه هاي کال نبايد زياد حرارت ببيند زيرا باعث تيره شدن رنگ نهايي رب مي شوند.

6-استخراج و تصفيه عصاره:

آب وگوشت گوجه فرنگي خرد شده که گرم شده است به داخل دو يا سه دستگاه سيکلون با صافي پمپ مي شود.آب گوجه ها از صافي عبور کرده در مخزني جمع آوري مي شود پوست و بذر و موادزائدديگر جدا مي گردد.در اين كارخانه عمل استخراج طي دو مرحله صاف کردن انجام مي شود.اولين دستگاه صافي که  در شتراست گوشت و تفاله ها را جدا کرده و دومين و سومين دستگاه کار صافي اول راکامل مي کنند.در نتيجه بافتي نرم و يکنواخت از اين صافيهاي نرم کننده خارج مي گردد و تفاله هاي خروجي کاملا خشک مي باشد.در اين کارخانه صافيها از نوع      پتو ماتيکي هستندو با فشار هوا کار مي کنند.

7-تانک ذخيره اي:

در اين تانک (با ظرفيت1500کيلو گرم) آب گوجه ها پس از تصفيه عصاره ذخيره مي شوند در اين مخزنها مشکل کف کردن آب گوجه وجود دارد که به علت گرما و تخليه همراه با هوا مي باشد که مي توان يک هوا گير بين مخزن و صافي قرار دارد.تا مانع کف زياد شود .هوا و کف درآب گوجه ذرات قرمزموجود را اکسيد کرده و رنگ رب قهوه اي و کدر ميشود.

8- غليظ کردن پالپ گوجه فرنگي :

  بعد از صاف کردن ،آب گوجه فرنگي به داخل دستگاه هاي تغليظ هدايت مي شود.در اين مرحله با تبخير آب بر مقدار مواد جامد آن افزوده مي شود.تا اينکه به غلظت مورد دلخواه برسد.معمولا غلظت استاندارد متداول براي رب28تا30درصداست.                     

در اين کارخانه اپراتورهاي دو بدنه وجود دارد.مخزن اولي به بخار مستقيم وصل است دماي آن بيشتروفشار خلاء کمتر دارد.مخزن دوم از بخار غير مستقيم استفاده مي کند.مخزن اول آب گوجه فرنگي راتا دماي 60درجه سانتيگراد وبر يکس20تا22سير لوله مي شود.آب نمک نيز از طريق لوله هايي وارد مخزن اوپراتور شده وبا آب گوجه هاي در حال تغليظ مخلوط مي گرددمقدار نمک توسط شيرهايي تنظيم مي شود.در مخزن دوم تا دماي 80درجه سانتيگرادو بريکس 27حرارت مي بيند.

9-پاستوريزاسيون:

بعد از اينکه بر يکس مورد نظر روي رب خارج شده از اوپراتورتاييدشد وارد ديگ ذخيره تخليه مي شود و ازآن جا وارد دستگاه پاستوريزاتور مي شود در اينجا تا حدود90درجه سانتيگرادحرارت داده مي شودو با اين حرارت غليظ تر شده و بر يکس از27به28درصد مي رسد.بنابراين دماي رب قبل از مرحله پر کردن 90درجه سانتيگراداست و به صورت داغ داخل قوطي مي شودکه موجب انهدام ميکروبها نيز مي گردد.

10-پر کردن و دربندي:

بعد ازمرحله پاستوريزاسيون رب حاصله آماده پر کردن در قوطي مي باشد.قوطيهاي از قبل شسته شده درکناردستگاه پرکن آماده است.قوطيها روي نوار متحرک دستگاه پر کن چيده مي شودورب هاي 90درجه سانتيگرادداخل قوطيها پر شده و دربندي  مي گردد.چون هنگام سرد شدن حجم آن کم شده وبيش ازحدخالي به نظر مي رسد.
دسته بندی: گزارش کاراموزی » گوناگون

تعداد مشاهده: 527 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 109

حجم فایل:127 کیلوبایت

 قیمت: 9,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل