پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 71

محتویات

قسمتی از پاورپوینت

فصل اول

 

مقدمه

تعریف روانشناسی

مفهوم مدیریت

اهمیت روانشناسی سازمانی

 

فصل دوم

روش های تحقیق در روانشناسی و علوم رفتاری

 

خواص اساسی انگیزه ها

فصل سوم

خویشتن شما در جامعه

 

تغییر کیفی

 

ناکامی موفقیت

 

اداره کردن تحول:نقش مدیر

 

ادراک جسمی و روحی


فصل چهارم

روانشناسی انگیزش

 

مقررات سازمانی و تنبیه

 

فشار روانی(استرس) عامل تنبیه درونی

فصل پنجم

سلسله مراتب نیازها

نیاز های فیزیولوژی

نیاز به امنیت

نیاز به تعلق و عشق

نیاز به احترام وتکریم

نیاز به خود یابی


فصل ششم

نظریه تنی چند از علمای روانشناس در مورد نیازها

 

نظریه هنری الکساند رماری درباره نیازها

 

نظریه کرونباخ  درباره نیازها

فصل هفتم

آموزش مدیریت از دیدگاه روانشناسی کاربردی

 

اقدامات اجرایی برای تشکیل دوره های مدیریت

 

مقیاس سنجش دانش مدیران در زمینه ی آموزش مدیریت از دید گاه روانشناسی

 

فصل هشتم

ضرورت و اهمیت تفاوتهای فردی مدیریت و منابع انسانی

 

شخصیت

          ابعاد شخصیت انسانی

نگرش

 

فرایندهای موقعیتی


فصل نهم

ماهیت خویشتن شما

 

چشم انداز ماشینی و مکانیکی

 

چشم انداز سیستمی

 

چشم انداز تکاملی

 

مقصد خود را مشخص نماییدمقدمه

هنگامی که افراد یک سازمان را در نظر می گیریم، هر کدام

دارای ویژگی هایی است که از نظر خلق وخوی برخورد با

دیگران ،نحوه انجام کار و همکاری با سایرین متفاوت است

افراد جامعه هر یک دارای ویژگی های خود هستند وآنچه

مسلم است هر کس دوست دارد موفق و کامیاب باشد . کامیابی

 نیاز به شناخت افراد دیگر، درک بهتر آنان وآشنایی با محیط

کار دارد.

 


تعریف روانشناسی

 

از روانشناسی دو تعریف می توان بیان کرد،که هر یک جنبه ویژهای را نمایان میکند:

 
1.روانشناسی علم رفتار است . این تعریف از سوی روانشناسان رفتار گرا داده شده است.

و سایر جانداران را از دیدگاه رفتارهای آنان مورد مطالعه قرار می دهد.

علوم رفتاری که با این جنبه روانشناسی بستگی دارد،رفتار را بیشترمطالعه می کند تا ذهن و

 اندیشه و یا احساسات را،زیرا رفتار قابل مشاهده ،ثبت کردنی و قابل مطالعه است. این

نگرش بر این باور است که چون ذهن آدمی قابل لمس کردن، دیدن و یا شنیدن نیست. بنابرین

 برداشتهای گوناگونی که از مطالعات ذهنی می شود ،یکسان نبوده وقابل اعتماد علمی نیست.

    روانشناسی را مطالعه ذهنیتها و احساسات و عواطف و حالتهای روانی می کنند.

در نگرش بیشتر جنبه های ذهنی چون درون نگری و پدیده هایی که با ذهن ناهوشیار و

 ناخودآگاه سو کار دارد مطالعه می شود،“فروید“و“یونگ“و“ادلر“ از طرفداران                         

این نگرش می باشند و مکتب آنان به نام روانکاوی شناخته شده است.

 


مفهوم مدیریت

مدیریت را به گونه های متفاوتی تعریف کرده اند ،صاحبنظری مدیریت را هنر انجام امور به وسیله دیگران توصیف کرده و بر نقش وقبول هدف از سوی آنان تاکید ورزیده است.

گروهی مدیریت را علم وهنر هماهنگی کوششها ومساعی اعضای سازمان و استفادهاز منبع برای به اهداف معین توصیف کردها ند.

گروهی دیگر مدیریت رادر قالب انجام وظایفی چون برنامه ریزی،سازمان دهی ،هماهنگی ، و...بیان نموده اند.

یکی از علمای مدیریت و اقتصاد مدیریت را تصمیم گیری دانسته و این وظیفه را بهترین و اصیل ترین مدیر قلمداد نموده است .

عالم دیگری برنقشهای مدیر از دیدگاه تازه تری نگریسته و برای مدیر وظایف و نقشهایی چون رهبری سازمان ،منبع اطلاعاتی، و عامل تصمیم گیری و رئابط به سایر سازمانها بر شمرده است.


اهمیت روانشناسی سازمانی

هر سازمان علاوهبر لزوم در دست داشتن منا بع مالی و مادی بیاز بهخ نیروی انسانی دارد ،به نظر دانشمندان مدیریت مانند ”کتز“ و“کان“ مدیران نباید فقط در پی جذب نیروی انسانی برای سازمانها باشند ،بلکه باید در نگداری این منابع نیز کوشش فراوانی به کار گیرند و باید کاری کنند که کارمندان در حالی که کار و وظیفه خود را انجام میدهند،نوعی وابستگی و دلبستگی نیز به کاروسازمان پیدا کنند وبرای آنکه سازمانی اثربخش باشد باید جنبه های انگیزش کار مشارکت در کارواستفاده ازعوامل روانی ورفتاری درمناسبترین بخشهای برنامه کاری خود جای دهد.

روانشناسان سازمانی چون در انتخاب و به کارگیری کارکنان دخالت دارند با بدست آوردن اطلاعات و آزمونهتای روانی در جذب بهترینها و انتخاب شایسته ترین آنها و با توجه به نوع کاری که می کنند و  خواهند کوشید با در دقت در پیشینه ،کارایی،هوش تجربه و نیروی روانی و جسمانی و با توجه به هدف ارزشیابی شده، از میان واجدان شرایط انتخاب اصلح صورت گیرد.

هنگام ورود کارمندان جدید ه سازمان و توجه به روانشناسی سازمان مدتی به طول می انجامد فرد تازه محل را قبول کند و سازش پدید آید .ولی بی تردید اگر به هنگام انتخاب و به کا گماردن فرد، دقت کافی به عمل آید نیمی از مشکل حل می شود.

این عامل ها عبارتند از: تخصیص شایستگی ،معلومات عمومی حسن شهرت، سن

مهارت،تجربه ،زبان و توانایی تطبیق سریع بامحیط کار

 و . .. . .
دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 810 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.ppt

فرمت فایل اصلی: ppt

تعداد صفحات: 71

حجم فایل:1,072 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    پاورپوینت