بررسی تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت
تحقیق حاضر با عنوانبررسی تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیرازاز سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در153صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن
چکیده:
در این پایان نامه موضوع رابطه و تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران با تاکید بر تاثیرِ سه متغیر مستقلِ تصویر شناختی، تصویر عاطفی و تصویر منحصر به فرد بر متغیر وابسته ی تصویر کلی مقصد و همچنین تاثیر این تصویر این بار به عنوان متغیر مستقل بر تمایلات رفتاری گردشگران، یعنی قصد دیدار مجدد و پیشنهاد آن به دیگران به عنوان متغیر وابسته، مورد تحقیق و آزمون قرار گرفته است. به گونه ای که هدف از این مطالعه و آزمون های صورت گرفته در آن ایجاد درک علمی و کاربردی از عوامل تاثیر گذار بر تصویر مقصد بوده است تا با آگاهی از آن ها و هم چنین تاثیر ایجاد تصویری مثبت، بر جلب بیشتر گردشگران به واسطه ی ترقیب آن ها به بازگشت و پیشنهاد آن، موجبات مدیریت بازاریابی بهتر، برای شهر شیراز فراهم آید.
جامعه ی آماری این پژوهش را گردشگران داخلی کشور به مقصد شیراز، در برمیگیرد که با حجم نمونه ی 152 نفری با توزیع پرسشنامه به روش نمونه گیری در دسترس، از آن ها تحقیق به عمل آمد. نتایج حاصل شده با استفاده از روش های آماری، تحلیل عاملیِ اکتشافیِ تاییدی و رگرسیون و تحلیل مسیر، نشان دهنده ی تاثیر هر سه نوع تصویر شناختی، عاطفی و منحصر به فرد بر تصویر کلی شهر شیراز بود به نحوی که به ترتیب تصویر شناختی بالاترین تاثیر و بعد از آن تصویر منحصر به فرد دارای دومین تاثیر قدرتمند و در نهایت تصویر منحصر به فرد است، که سومین میزان تاثیر گذاری را دارا میباشد. نتایج همچنین تایید کننده ی تاثیر تصویر کلی بر هردو تمایلات رفتاری گردشگران در قصد دیدار مجدد و پیشنهاد آن به دیگران بود.
کلمات کلیدی: تصویر شناختی،تصویر عاطفی، تصویر منحصر به فرد،تصویر مقصد،تمایلات رفتاری گردشگران.
 مقدمه
والی الین از بنیان گزاران موسسه ی بین المللی بازاریابی وولف الین بر این عقیده است که کشورها باید دارای مدیریتی خلاق باشند.در بیست سال آینده داشتن نهادی در دولت که به دنبال تصویر یک کشور است تبدیل به یک فرایند عادی و استاندارد برای همه ی کشورهای جهان میشود که در واقع در بر دارنده ی مدیریت شهرت ،گردشگری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. از این رو به وجود آوردن یک تصویر متفاوت و خاص از مقصد تبدیل به روندی حیاتی برای بقا در بازاری شده است که مقاصد مختلف در حال رقابت شدیدی در آن با یکدیگر هستند و در عین حال بحران های مالی و اقتصادی و سیاسی روز افزون در مقاصد و لزوم ترغیب گردشگران برای بازدید از مقاصد  به عنوان راه حلی کار آمد برای غلبه بر این مسائل نیز ، تحلیل رفتار گردشگران برای جلب نظر آن ها را میطلبد، از این رو یک تصویر قوی و منحصر به فرد در واقع ماهیت فرآیند مکان یابی یک مقصد در بازارهای هدف میباشد که نشان دهنده ی توانایی آن جهت متمایز کردن یک مقصد از مقاصد رقیب در اذهان گردشگران به گونه ای است که در حجم انبوهی از اطلاعات که در مورد یک مقصد میتواند وجود داشته باشد تا فرایند انتخاب انجام شود، اطلاعات را برای آن ها به طور مکرر ساده سازی میکند (بوتا،کرامپتون و کیم 1999 ؛بوهالیس ،2000؛گو و گوور ،2000؛اویسل  و دیگران 2000؛چون،ویور و کیم  1991)
همچنین بازاريابي تصوير مقصد، نقطة شروع يک بازاريابي گردشگري موفق است، زيرا تصوير و انتظارات از تجربيات سفر که بازديدکنندگان در آينده خواهند داشت، افکار آنها را به يک مقصد خاص مربوط ميکند(چائو ، 2005). اين مفهوم در حوزة گردشگري بسيار مهم است، زيرا هم بر رفتار و تصميم گيري گردشگران تأثير مي گذارد و هم نقش مهمي بر سطح رضايت آنها از سفر دارد (مارتین و بیرلی  2004،660). و آنگونه که بیکر و کامرون بیان میکنند، هدف برندگزاری و مطالعات تصویر مقصد، پشتیبانی و تقویت منحصر به فرد بودن یک مقصدگردشگری، نشان دادن تصویری مثبت از آن به بازار هدف و حمایت و ایجاد و گسترش آن تصویر مثبت میباشد (بیکر،ام جی و کامرون ،2008: 660). در نهایت باید گفت که، تصوير مقصد يکي از موضوعات مورد علاقة بازاريابان گردشگري است، زيرا عنصري  اساسي  درفرايند جايگاه يابي مقصد، خلق و مديريت (ریچی . اچتنر ، 2003: 37) تصوير متمايز و جذاب از مقصد است و باید به این نکته توجه کرد که بدون یک بازاريابي موفق تصوير مقصد، يک مکان قادر نخواهد بود گردشگران را جذب و مزيت رقابتي گردشگري خود را حفظ کند.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
1-3. اهمیت و ضرورت:    4
1-4- گزاره های تحقیق:    5
1-4-1- پرسش های اصلی:    5
1-4-2- فرضیه های تحقیق:    6
1-5- هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار:    6
1-6- روش کلی تحقیق:    6
1-7- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق:    7
1-8- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه:    7
1-9- روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن    8
1-10- چارچوب نظری تحقیق:    8
1-11- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق:    9
فصل دوّم ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه    14
بخش اول
2-2 آشنایی با شهر شیراز:    15
2-2-1 اطلاعات کلی    15
2-2-2 سابقه تاریخی و ریشه ی نام شیراز    15
2-2-3 جغرافیا    16
2-2-4 آب و هوا    16
2-2-5 زبان و لهجه    16
2-2-6 دین    17
2-2-7 فرهنگ:    17
2-2-8 جاذبه ها:    17
2-2-8-1 جاذبه های تاریخی    17
2-2-8-2 جاذبه‌های طبیعی    18
2-2-8-3 جاذبه‌های مذهبی    18
2-2-8-4 موزه ها:    18
2-2-8-5 باغ های شیراز:    18
2-2-8-6 پیست اسکی پولادکف:    19
2-2-9 حمل و نقل    19
2-2-9-1 فرودگاه بین‌المللی شیراز    19
2-2-9-2 ایستگاه راه‌آهن شیراز    20
2-2-9-3 پایانه های مسافربری    20
2-2-9-4 اتوبوسرانی شیراز    21
2-2-9-5 قطار شهری    21
2-2-9-6 تاکسی    21
2-2-10- شیراز در اشعار پارسی:    21
بخش دوم
2-3 آشنایی با مفهوم و ماهیت تصویر مقصد    23
2-3-1 سیر توجه به تصویر مقصد    23
2-3-2 بررسی مفهوم تصویر مقصد    23
2-3-2-1 تصویر مقصد، ماهیتی دوگانه    26
2-4- فرایند انتخاب مقصد:    29
بخش سوم:

2-5- اجزای تشکیل دهنده ی تصویر مقصد    30
2-5-1 تصویر سازی ذهنی در مطالعات روانشناسی و رفتار شناسی مشتری    30
2-5-2  اجزای عملکردی و روانشناختی مارتینیو    33
2-5-3- پیوستارهای سه گانه ی اچتنر و ریچی    34
2-5-4 اجزای تصویر گارتنر    38
2-5-5 عوامل تشکیل تصویر گان    39
بخش چهارم
2-6- شکل گیری تصویر مقصد و عوامل موثر در آن    43
2-6-1 ارزیابی ادراکی- عاطفی، ابعاد بنیادین تشکیل تصویر مقصد    43
2-6-2 مراحل هفت گانه ی گان در تشکیل تصویر مقصد    47
2-6-3 بالوغلو و مک کلیری و دو مدل از عوامل تاثیر گذار بر تشکیل تصویر مقصد    49
2-6-3-1 چارچوب کلی تشکیل تصویر مقصد    49
2-6-3-2 مدل مسیردار    51
2-6-4 چهار مرحله ی ایجاد تصاویر تاکوئر و زینس    58
2-6-5 مدل مسیر دار فاکیه و کرامپتون    60
بخش پنجم:
2-7 برندسازی مقصد    60
2-8 .ماهیت برند و تصویر    61
2-9 تقابل و تاثیر دوجانبه ی این دو مفهوم    62
2-10- تداعی برند    62
2-11-ترکیب مفاهیم برندسازی با تصویر مقصد    63
2-12- تصویر منحصر به فرد    64
2-13 رفتار گردشگران (دیدار مجدد و پیشنهاد آن به دیگران)    64
2-14- جمع بندی و نتیجه گیری    67
2-15- پیشینه ی تحقیق    68
2-15-1- مطالعات داخلی    68
2-15-2- خارجی    69
فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1- مقدّمه    73
3-2- تعریف روش تحقیق    73
3-3- جامعه آماری مورد برّرسی    74
3-4- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات    74
3-5- روش نمونه گیری    75
3-6- اندازه نمونه    75
3-7- پرسشنامه    76
3-7-1- اعتبار پرسشنامه    78
3-7-2- بررسی روایی و پایایی پرسشنامه    78
3-8- آزمون های آماری    80
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف (K-S)    81
مدل سازی معادلات ساختاری    81
انواع تحلیل عاملی    83
    تحلیل عاملی اکتشافی    83
    تحلیل عاملی تأییدی    83
ضریب همبستگی پیرسون    85
فصل چهار تجزیه و تحلیل داده ها
1-4- مقدمه    87
2-4. توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه    87
1-2-4. جنسیت    88
2-2-4. تحصیلات    89
3-2-4. سن    90
4-2-4. وضعیت تاهل    91
5-2-4. تعداد دفعات دیدار از شیراز    92
6-2-4. هدف از سفر به شیراز    93
7-2-4. مدت اقامت    94
7-2-4. منابع اطلاعاتی    95
3-4. آمار استنباطی    96
1-3-4 آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش    104
2-3-4. ارزیابی بخش اندازه گیری مدل    97
3-3-4. مدل سازی معادلات ساختاری    102
فرضیه های تحقیق:    107
فصل پنجم: نتیجه گیری ، پیشنهاد، موانع و محدودیت ها
5-1- مقدمه:    111
5-2- ویژگی های جمعیت شناختی:    111
5-3- اطلاعات تکمیلی:    112
5-4- نتایج فرضیه ها:    112
فرضیه ی شماره یک:    112
فرضیه ی دوم:    113
فرضیه ی سوم:    113
فرضیه ی چهارم و پنجم:    114
5-5- پرسش های اصلی:    115
5-6- پیشنهادات مدیریتی حاصل از نتایج تحقیق:    116
5-7- پیشنهادات برای تحقیقات آینده:    117
5-8- موانع و محدودیت ها:    118
منابع و مآخذ    I


دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 938 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 153

حجم فایل:1,586 کیلوبایت

 قیمت: 16,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده کلیه پژوهشگران رشته مدیریت

  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش