اخرین محصولات ثبت شده

پاورپوینت فصل 2 علوم نهم رفتار اتم ها با یکدیگر

پاورپوینت فصل 2 علوم نهم رفتار اتم ها با یکدیگر | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 24 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل 1 علوم نهم مواد ونقش انها در زندگی

پاورپوینت فصل 1 علوم نهم مواد ونقش انها در زندگی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 24 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی نهم جهان نابرابر

پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی نهم جهان نابرابر | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 40 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی نهم جمعیت جهان

پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی نهم جمعیت جهان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 68 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی نهم زیست بوم ها در خطرند

پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی نهم زیست بوم ها در خطرند | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 64 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 5 مطالعات اجتماعی نهم پراکندگی زیست بوم های جهان

پاورپوینت درس 5 مطالعات اجتماعی نهم پراکندگی زیست بوم های جهان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 60 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سلامت روانی (scl 25)

پرسشنامه سلامت روانی (scl 25) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 6 | فرمت فایل: doc

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سرسختی

پرسشنامه سرسختی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 9 | فرمت فایل: doc

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی از زهرا برومند

پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی از زهرا برومند | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 305 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت

پاورپوینت خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 240 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مبانی سازمان و مدیریت

پاورپوینت مبانی سازمان و مدیریت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 330 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت از دکتر امیر خانی

پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت از دکتر امیر خانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 241 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل