اخرین محصولات ثبت شده

تحقیق مسئولیت پیامبر در قرآن

تحقیق مسئولیت پیامبر در قرآن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق سکوت در آثار سعدی

تحقیق سکوت در آثار سعدی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تعاریف و استراتژی های سرمایه در گردش

تحقیق تعاریف و استراتژی های سرمایه در گردش | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 43 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تربیت مشاور انتخاب رشته دوره اول به دوم متوسطه(پایه نهم به دهم)

پاورپوینت تربیت مشاور انتخاب رشته دوره اول به دوم متوسطه(پایه نهم به دهم) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 90 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی

تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 64 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مدیریت سود و ماهیت هزینه

تحقیق مدیریت سود و ماهیت هزینه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 39 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق خشونت خانگی علیه زنان

تحقیق خشونت خانگی علیه زنان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 81 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ولایت از دیدگاه قرآن، ولایت از دیدگاه معصومین، انواع ولایت، عدالت، رهبری، خبرگان

تحقیق ولایت از دیدگاه قرآن، ولایت از دیدگاه معصومین، انواع ولایت، عدالت، رهبری، خبرگان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق قراردادهای پیمانکاری، مشکلات کارگاه

تحقیق قراردادهای پیمانکاری، مشکلات کارگاه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 40 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق رهبری سبک رهبری، رهبری تحول آفرین (تحول گرا)، عدالت سازمانی

تحقیق رهبری سبک رهبری، رهبری تحول آفرین (تحول گرا)، عدالت سازمانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 25 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مفاهیم،تعاریف وفرایند مدیریت استراتژیک منابع انسانی

تحقیق مفاهیم،تعاریف وفرایند مدیریت استراتژیک منابع انسانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 91 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مفاهیم حسابداری مدیریت و سرمایه فکری سازمانها

تحقیق مفاهیم حسابداری مدیریت و سرمایه فکری سازمانها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 37 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل